print

הנחיות

  • הנחיות בנושא התמחות ומלגות - משרד הבריאות

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • הנחיות להגשת גמול השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים

  • מסמך הנחיות מעודכנות בנושא היעדרות בתקופת התמחות בפסיכולוגיה

1 2 3 4 5