print

הנחיות

  • תחומי פעילות: הפ"י, מועצת הפסיכולוגים והמח"ר

  • חוזר של מינהל הרפואה: אבחון הפרעת קשב וריכוז על-ידי פסיכולוגים

  • סטנדרטים לכתיבת חוות-דעת פסיכולוגית לבית המשפט

  • נייר עמדה בנושא טיפולי המרה