print

הנחיות

  • תחומי פעילות: הפ"י, מועצת הפסיכולוגים והמח"ר

  • חוזר של מינהל הרפואה: אבחון הפרעת קשב וריכוז על-ידי פסיכולוגים

  • הצהרת זכויות ההורה בישראל

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס