print

הנחיות

  • נייר עמדה בנושא טיפולי המרה

  • חוזר של מינהל הרפואה: אבחון הפרעת קשב וריכוז על-ידי פסיכולוגים

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס

  • הצהרת זכויות ההורה בישראל