print

אודות

הפ"י הוא הגוף הראשון (נוסד 1959), ובמשך שנים רבות הגוף היחיד שאיגד ומאגד בתוכו את מרבית הפסיכולוגים בישראל.
מטרותיה של הפ"י הן לדאוג למעמד הפסיכולוגיה ולקידום מעמדו המקצועי של הפסיכולוג בארץ, ומאז היווסדה השקיעה בפיתוח קריטריונים להגדרה ולהתמחות מקצועית בענפים השונים של הפסיכולוגיה שבמשך השנים התגבשו למבנה של חטיבות פסיכולוגיות מקצועיות במסגרת הכוללת של הפ"י.
באתר החדש תוכלו למצוא מגוון שירותים לפסיכולוגים, סטודנטים, מתמחים ולקהל הרחב.