print

ביטוח רפואי לחברי הפ"י

 

לפרטים מלאים לחץ כאן

 

ביטוח רפואי לחברי הפ"י - עדכון ​חשוב!


אנו שמחים להודיעכם כי פוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של חברי הפ"י חודשה

 

באמצעות איילון חברה לביטוח 

 

הפוליסה במתכונתה החדשה נכנסה לתוקף ב- 1.5.2018.


מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי בחברת הראל המבקשים לשמור על זכויותיהם ולהמשיך את הביטוח ברצף ביטוחי מלא יפנו במייל ל:


[email protected] 


טלפון- 072-2227220


 

חברי הפ"י אשר אינם מבוטחים ומעוניינים להצטרף, מוזמנים אף הם ליצור קשר.