print

בית אחד – מרכז לטיפול ולאבחון בהפרעות בתקשורת חברתית

בית אחד – מרכז לטיפול ולאבחון בהפרעות בתקשורת חברתית

בבית אחד, במסגרת העמותה לילדים בסיכון, קיימת מזה שנה יחידה לתקשורת חברתית שהיא יחידה המותאמת לאבחנה החדשה ב 5 DSM של הפרעה בתקשורת חברתית (Social Communication Disorder- SCD). המדובר בקשיים ספציפיים ראשוניים מולדים בתחום התקשורת החברתית שאינם עונים לאבחנה שלASD וכן שאינם שניוניים לקשיים נוירוהתפתחותיים אחרים או לקשיים רגשיים. היחידה מיועדת לילדים, נוער ומבוגרים צעירים (young adults) והשירותים המוצעים בהכוללים אבחון ילדים, נוער ומבוגרים צעירים הפונים בשאלה של, SCDטיפולי פסיכותרפיה פרטניים המתואמים לקשייה , SCD קבוצות חברתיות עם הכוונה מיוחדת לקבוצת ה, SCDהדרכת הורים, יעוץ וליווי רפואי, ליווי במערכת החינוכית והדרכה והשתלמויות לצוותים חינוכיים וטיפוליים.
הגישה האבחונית והטיפולית מתבססת על ידע נוירופסיכולוגי עדכני המתייחס למרכיבים הנוירוהתפתחותיים של הכישורים החברתיים. זיהוי זה מהווה את הבסיס לבניית תוכנית טיפולים אישית במימדים התפקודיים והרגשיים המאפיינים הפרעה זו. הטיפול מושתת על מרכיבים פסיכוחינוכיים ועל מרכיבים מגישת המנטליזציה והגישה הקוגניטיבית התנהגותית.
צוות היחידה מונחה על ידי יעלברוקנר, פסיכולוגית שיקומית מדריכה, פסיכותרפיסטית, שימשה כפסיכולוגית אחראית במרפאת הקשב של שרותי בריאות כללית במרכז לבריאות הנפש "גהה" וכראש יחידת תקשורת חברתית במרכז זה. עוסקת מזה שנים רבות באבחון וטיפול בהפרעות קשב ובהפרעות בתקשורת המצויות מתחת לסף אבחנת האוטיזם ודוקטורנטית בתחום זה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הצוות כולל פסיכולוגים ומטפלים בהבעה ויצירה שהתמחו באבחון ובטיפול בילדים, נוער ומבוגרים צעירים הסובלים מקשיים בתקשורת חברתית שמקורה ראשוני מולד. היחידה נמצאת בתהליך הכרה במקום כמוכר להתמחות שיקומית. לפרטים: יעל ברוקנר: [email protected]