print

על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש

החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן מזמינות אתכם/ן ליום עיון בנושא:

 

על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה, וטיפול.

 

 

 

 

לצילומי ההרצאות באדיבות בטיפולנט לחצו כאן

 

לתשלום והרשמה