print

דמי חבר - הסבר כללי

גובה דמי החבר :

 80 ₪ לסטודנטים פעילים בתואר שני בלבד (בתנאים של 'חבר שאינו מן המניין'*)   

 250 ₪ למתמחים (בצירוף אישור בכתב ממקום ההתמחות) ולחברים שגילם 65 ומעלה.

 490 ₪ לכל יתר החברים.

חבר שאינו מן המניין- אינו זכאי להופיע באלפון או להצטרף לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית (זאת עד להצגת רישום בפנקס הפסיכולוגים).

חידוש חברות ניתן לבצע באתר האינטרנט של הפ"י – תחת הלשונית חברות – המחאה לפקודת הסתדרות הפסיכולוגים (מצ"ב שובר תשלום), או טלפונית בכרטיס אשראי, בטלפון 5239393 - 03. ניתן לשלם את דמי החבר בתשלומים ללא ריבית (ביצירת קשר טלפוני בלבד).

מצטרפים חדשים - החברות תקפה לשנה מרגע ההצטרפות.

כל החברים שישלמו דמי חבר ל יהיו זכאים לקבלת מגוון שירותים:

 •  רבעון "פסיכואקטואליה"

 • גישה למאגרי המידע דרך אתר האינטרנט של הפ"י

 • ביטוח אחריות מקצועית במחיר של 455 ₪ לשנה בלבד ובכיסוי הביטוחי הנרחב ביותר בארץ

 • ייעוץ פרטני מהיועץ המשפטי של הפ"י וכן ייעוץ מס מרואה החשבון.

 • הופעה באלפון הפסיכולוגים באתר האינטרנט ואפשרות לבניית כרטיס אישי

 • קבלת מידעון חודשי הנשלח לדוא"ל של החברים

 • יעוץ בסוגיות אתיות וטיפול בתלונות ע"י ועדת האתיקה

 • השתתפות בימי עיון ובכנסים מקצועיים – בהנחה משמעותית לחברים

 • פרסום מודעות עבודה וקליניקה באתר האינטרנט – ללא תשלום

 • אפשרות להצטרף לביטוח בריאות קולקטיבי במחיר מוזל במיוחד

 • מגוון הנחות ומבצעים שוטפים לחברים  ב-"מועדון יחד"

 • יומן שנתי לפסיכולוג – אשר יופץ ללא תשלום לפני ראש השנה

 • סל הטבות נוסף עליו נשקוד במהלך השנה