print

דרוש/ה מנהל/ת שפ"ח למועצה האזורית שלומי

תאריך פרסום: 16.09.2020

לשירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה המקומית שלומי דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי החינוכי


היקף משרה :%85
זמינות משרה: מיידי
דירוג: הפסיכולוגים
כפיפות :
כפיפות מנהלתית – מנהל מחלקת חינוך
כפיפות מקצועית : פסיכולוג המחוזי במשרד החינוך .

תיאור התפקיד:
מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך, ולצרכי הרשות המקומית וכפוף לדין הקיים.
אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות לצורך קידום ומתן שירותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילה בשגרה ובחרום.

דרישות התפקיד:
1 .דרישות סף מחייבות:

השכלה ודרישות מקצועיות
• בעל תואר "מוסמך" ומעלה בפסיכולוגיה רצוי בפסיכולוג יה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של
הילד מהארץ או מחו"ל שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה
ערך לתואר הניתן בישראל .
• רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות .
• בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה -מדריך.

ניסיון מקצועי :
ניסיון מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במשך 6 שנים לפחות

ניסיון ניהולי:
ניסיון ניהולי: עדיפות לבעל ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ" (מחוזית/ארצית).
עדיפות לבוגרי/לומדי הכשרת מנהלים של שפ"י

2. דרישות נוספות :
שפות - עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות ה OFFICE
רישום מקצועי : רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים .
רישום פלילי : היעדר הרשעה בעבירות מין במוסדות מסויימים , תשס"א – 2001 .

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
• עבודה תחת לחץ.
• ייצוג הרשות בפורומים מקצועיים.

 

קו"ח ותעודות יש להגיש עד לתאריך 2020/09/23 בשעה 00:12 בציון שם המשרה, בצירוף
תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת למייל IL.ORG.SHELOMI@OZMANKAL
בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.

אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.

איש הקשר לפרטים למכרז זה הינו חגי סלק ע. מנכ" ל טלפון 049950906
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: