print

שלח מייל לוועד החטיבה

captcha

הטבה מוגבלת בזמן לחברי החטיבה הקלינית. הצטרפות לפנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה בדמי ניהול מופחתים ואטרקטיביים עד ה-1.4

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
החטיבה הקלינית

חברי חטיבה יקרים שלום רב,
 
אנו שמחים לעדכן כי המאמץ שלנו לפעול למען רווחתם של חברי החטיבה תוך ניצול יכולת ההתאגדות שלנו נשא פרי ראשון!
 
אחד הנושאים החשובים ביותר, שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה לאורך החיים הוא החיסכון ארוך הטווח. במטרה לאפשר לחברי החטיבה ליהנות מאפשרויות מיטביות לניהול חסכונות ערכנו בדיקה השוואתית מקיפה והצלחנו לקבל מבית ההשקעות IBI הצעה לדמי ניהול נמוכים באופן משמעותי ממה שניתן לקבל ללא התאגדות במסגרת החטיבה הקלינית. למיטב הבנתנו מדובר בתנאים אטרקטיביים ביותר עבור: 
א. חיסכון פנסיוני פאסיבי בקופת גמל. ב. הפקדה לקרנות השתלמות פאסיביות וכן ג. חיסכון פאסיבי באמצעות קופות גמל להשקעה.
 
חשוב לציין, איננו יועצים או משווקים פנסיוניים. וכן, הפ"י או החטיבה הקלינית אינם מרויחים מכך עמלה ו/או כל הטבה אחרת. הכל הוא נטו בשבילכם!
 
ההצעה מוגבלת עד סוף מרץ!! - על המעוניינים להירשם בצירוף אישור חברות עדכני בהפ"י ובחטיבה הקלינית (אותו ניתן לקבל ממזכירות בפ"י במייל [email protected] ) עד ה1.4.17 -- לאחר מועד זה נעבור לשלב החתימות וכל נרשם ינהל את החתימה וההפקדה הפיזית מול בית ההשקעות.
 
גובה דמי הניהול לפנסיה בקופת גמל ולקרנות השתלמות פאסיביים שנקבל תלוי במספר המצטרפים:
 
0.45% מעל 20 מצטרפים
 
0.4% מעל 50 מצטרפים
 
0.35% מעל 100 מצטרפים
 
בקופת גמל להשקעה- 0.48% בכל סכום (גם על הפקדות שוטפות בלבד) וללא הנחה נוספת למספר מצטרפים.
 
הרשמה משמעותה התחייבות להעברת חיסכון פנסיוני (כעצמאי, כשכיר או גם וגם) ו/או קרן השתלמות לIBI למסלולים הפאסיביים בתוך הדיל הקבוצתי של החטיבה הקלינית.
 
בצרופה קובץ עם פירוט מסלולי החיסכון שביניהם ניתן לשלב. כשתגיעו לשלב ההרשמה מול בית ההשקעות תוכלו להתייעץ איתם או עם גורם חיצוני כדי לבחור תמהיל השקעה.
 
שאלות ניתן להעלות בקבוצת המייל של חברי החטיבה (בקשות הצטרפות לקבוצת המייל ניתן לשלוח ל:[email protected])
או לקבוצת הפייסבוק המנוהלת על ידי הוועד: https://www.facebook.com/groups/257193184709343/?ref=aymt_homepage_panel  בשם "פסיכולוגים קליניים".
 
לצורך הרשמה בלבד [לא שאלות] אנא שלחו לכתובת המייל של הוועד  [[email protected] ] אישור עדכני על חברות בהפ"י ובחטיבה הקלינית, שם מלא, ת.ז ומספר סלולר.
 
הרציונאל המימוני שעומד מאחורי הבחירה באפיקי השקעה פאסיביים בקופת גמל הוא: 
א. בתוחלת אין הבדל בין השקעות מנוהלות להשקעות פאסיביות כאשר המחיר (דמי ניהול) של השקעות מנוהלות יקר יותר . ב. בהשקעות מנוהלות יש פחות פיזור של הסיכון משום שלרוב המוסדיים בארץ משקיעים בארץ.  ג. בחיסכון דרך קרן פנסיה החוסך לא יודע בכל רגע נתון היכן הכסף נמצא  והוא גם לא יכול לבחור במדוייק את רמת הסיכון. בקופת גמל פאסיבית ניתן להחליט איזה אחוז יהיה במניות חו"ל ואיזה באג"ח כדי לקבוע רמת סיכון מתאימה לכל חוסך. ה. בקרנות פנסיה יש הדדיות. טעות בחישוב אקטוארי יביא למצב שחוסך נוכחי ישלם עבור מי שכבר פרשו ולהיפך.  ו. כל חיסכון בדמי ניהול מביא להגדלת הפנסיה באופן אקסופננציאלי (בתוחלת לאו דווקא בכל מקרה פרטי) משום שיש ריבית דריבית.  ז. החיסרון העיקרי בחיסכון דרך קופת גמל הוא שאין בה מרכיב ביטוחי.

לחץ כאן לפרטים נוספים 

המסקנה היא שהפרמטר העיקרי הקובע הוא דמי הניהול ואותם אנחנו מנסים להביא למינימום האפשרי בהזדמנות הנוכחית.
 
אביאל אורן, שי איתמר, עמוס ספיבק, יחיאל אסולין ורפאל יונתן-לאוס.