print

הכנס השנתי של החטיבה ההתפתחותית 2021


הכנס השנתי של החטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית
 

יתקיים בתאריכים 25/05/21 - 27/05/21

במלון "נווה אילן"

 

 

הכנס יעסוק בנושא "חשיבה התפתחותית על גידול ילדים:

 

מהפרט ועד הקהילה"

 

 

לפרטים והרשמה לחצו כאן