print

הכנס השנתי של החטיבה הרפואית בהפ"י 2019

 

אנו שמחים להודיע על הכנס השנתי השני של

 

החטיבה הרפואית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל:

 

תשוקה בפסיכולוגיה רפואית: עבודה עם המטופל, המטפל והמערכת

 

הכנס יתקיים בתאריך 14-15.2.2019 במלון ניר עציון

 

תכלית הכנס:

ליצור הזדמנות למפגשים מקצועיים כדי לחקור ולהעמיק את התפיסות שהתגבשו אודות ההתערבויות בפסיכולוגיה

רפואית,  ואודות דמותו של הפסיכולוג הרפואי.

 

הכנס יתמקד בשלושה יסודות:

  • ייחוד הפסיכולוגים הרפואיים בישראל; טיפול פסיכולוגי בהקשר הרפואי; התערבויות מערכתיות בקרב צוותים וארגונים רפואיים.
  • בכנס מתוכננות הרצאות בתחומי הטיפול וההתערבויות המערכתיות בפסיכולוגיה רפואית; מצגות להקניית פרקטיקות בפסיכולוגיה רפואית;
  • ועבודות סדנאיות המאפשרות התבוננות אישית וקבוצתית לעבר המניעים לעיסוק במקצוע.

 

לפרטים מלאים והרשמה באתר הכנס לחצו כאן