print

הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת-זמננו

הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה
בת-זמננו

 

7- 8 מרץ 2019  תיכונט, שושנה פרסיץ 3 , תל–אביב.

 

"האב המת": מהרצח הממשי למטאפורי

כנס עם האנליטיקאית פרופ’ רוזין פרלברג

הכנס יכלול הרצאות והדרכה חיה של פרלברג ויקחו בו חלק

אנליטיקאים ממכון תל אביב ומהקהילה המקצועית.

 

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן