print

המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית

המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית

מאת: אלי חוה- מתמחה חינוכי, נציג המתמחים בהפ"י

רשמים מיום המתמחה הראשון של הפ"י שהתקיים במרכז הבינתחומי בהרצליה 4/9/11.

יום המתמחה קבע עובדה היסטורית חדשה בפסיכולוגיה.  המתמחה הוא מעמד חדש בפסיכולוגיה, הוא בעל כוח, יש לו דעה, יש לו ביקורת, יש לו רעיונות חדשים, יש דברים שהוא מתכוון לעשות ויש לו את הכוח והיכולת לעשות זאת.

נתבקשתי  לסקר את אחד החלקים המרתקים של יום המתמחה - קבוצות העבודה. הוחלט שבמטרה לאפשר לשמוע קול כמה שיותר רחב וכמה  שיותר מייצג חולקו המשתתפים לקבוצות עבודה. מטרת כל קבוצה הייתה לפתח דיון פתוח, מאפשר ונטול משוא פנים שאותו הנחו צוות המורכב מנציג ועד המתמחים (ועד המתמחים מורכב מנציגי ועדי החטיבות בפסיכולוגיה) ונציג ועד המאבק (ועד המאבק הוקם לאחרונה ע"י קבוצה של מתמחים ברוח מאבק "צדק חברתי" ורשומים אליו למעלה מאלף חברים). הנושאים של קבוצות הדיון נבחרו מראש ע"י המנחים על מנת לאפשר דיון כמה שיותר רחב בענייני השעה של הפסיכולוג המתמחה.

אציין כי בעת תכנון האירוע, חלק זה הדאיג אותי כי הוא היה פתוח מדי, מאפשר מדי, אמורפי, אבל כבר בתחילת היום כשראיתי באיזו רצינות בחר כל אחד את קבוצת הדיון המועדפת עליו, הבנתי שמשהו טוב הולך לקרות. מאוחר יותר בשעת האמת התפתח דיון מרגש בתוך הקבוצה, כל אחד מחברי קבוצת הדיון הביע את עמדתו, נשמעו קולות שונים אך האווירה הייתה מקבלת ואכפתית, הדיון היה פורה והתקדם מדקה לדקה להבנות חדשות ועמדות רחבות ומוצקות יותר. במעבר בין הקבוצות ראיתי עשרות אנשים יושבים קשובים אחד לשני, דרוכים, עונים ומשתפים פעולה בצורה יוצאת דופן. כשהקבוצות חזרו לאולם המליאה, אז הגיע הרגע החזק ביותר של יום המתמחה. אחד אחרי השני עלו נציגי הקבוצות אשר הלהיטו את הקהל באמירות מגובשות ולאחר כל  משפט נשמעו  באולם תשואות סוערות. לכאורה הציגו נציגי קבוצות העבודה שאלות אל חברי הפאנל אשר כללו את יו"ר הפ"י, מנכ"ל הפ"י, נציגת המח"ר ויו"ר מועצת הפסיכולוגים. אך נראה כי הקהל נהנה יותר משמיעת קולם ברמה מאשר את תשובות חברי הפאנל.
ומה נאמר:
מצוקה של מקומות התמחות - אחד מתוצריה הוא מעבר בין התמחויות בעיקר אל התמחות חינוכית.
מלגות- שקיפות בחלוקה ובקבלה, פיקוח, לחשוף את מפתח המלגות
איך מגיע אל המתמחה חלק כל כך קטן מהמלגה?
שכר מגוחך והעדר הלימה בין דרישות לשעות, העדר תנאים סוציאליים. הפרה של שעות העבודה. וניצול מקומות ההתמחות את המתמחה החושש לאבד את מקום התמחותו. מתמחים לא מקבלים קביעות.
שינויים והנחתות חדשות לבקרים של דרישות ההתמחות מצד הוועדה המקצועית במיוחד בתחום החינוכי. משך ההתמחות.
מתמחים שנדרשים לשלם על קורסים
ייצוג של המתמחים בוועדות השונות.
מערך השירות הציבורי- הרוב מושתת על מתמחים
יחסי כוחות מפלים ולא תואמים בין המתמחים למדריכים
צורך במענה לתלונות אנונימיות
איך כל הדברים האלה לא נעשו במשך כל כך הרבה שנים
פערים קיצוניים בין מקומות פרטיים לציבוריים
הפער בין הצורך באוכלוסיה לתקנים
הסכם קיבוצי שיפוג. החלק למתמחים מביש. המח"ר מכר אותנו.
ההבדל בין האחדות בקרב המתמחים להפרד ומשול הכללי.
איך מקדמים אחדות בפסיכולוגיה בישראל.
ומה תאכלס?
תאכלס נקבעה עובדה. המתמחים קיבלו מקום, קיבלו הכרה והם אינם מתכוונים לוותר על המקום הזה. להיפך. הפ"י, אשר בעקבות היום הזה, מלבד כמות נכבדה של נרשמים כחברים מיתגו את עצמם והוכיחו את עצמם כאיגוד מקצועי אמיתי ובעל משמעות לחבריו. הפ"י יפעל לשילוב המתמחים ולמינוי חבר בוועד המרכזי, כך שבנוסף לנציגי החטיבות יהיה נציג מתמחים על-חטיבתי. מעבר לכך המתמחים התאגדו לוועד מתמחים פעיל אשר יחתור להטמיע את נציגיו בוועדות השונות העומדות בתשתית הארגונית משפטית של הפסיכולוגיה. מעבר לכך, הפ"י ונציגי המתמחים, כמו גם ועד המאבק יפגשו על מנת למנף את העשייה ביום המתמחה לקידום מעמד המתמחה ומכן לקידום הפסיכולוגיה בישראל.