print

סמינר מקום - תכנית הלימודים 2014-2015

תכנית סמינר מקום 2014-2015  

ימי שישי בבית ספר מוזות

הנפש, המיניות, המציאות - גבריאל דהאן (ימי שישי בין השעות 09:00-10:30)
 קריאה ועיון בטקסטים של פרויד ולאקאן בשאלה של המיניות וזיקתה לשאלת המציאות ואבדנה. מהו הנפשי של הפסיכואנליזה בין המציאות לבין המיניות: האם לאור הנחת המציאות המינית של הלא מודע אצל ההוויה המדברת יכולה להתקיים מציאות שאינה מינית. האם הנפש של הסקסואליות האנטומית אצל פרויד היא אותה של הסקסואציה הלוגית של לאקאן. מה יהא מקרה קליני כמקרה של מציאות.
הטקסטים המיוחדים לשנה הזו יוצגו בהמשך והם יתווספו לטקסטים מן השנתיים הקודמות שלהלן: 
הטקסטים של פרויד יכללו את המסות על המיניות (1905), ההארה המינית אצל ילדים (1907), על אודות תיאוריות המיניות של ילדים(1908), סוג מיוחד של בחירת אובייקט של גברים (1910), פסיכו-גניזה של מקרה של הומוסקסואליות של אישה(1920), הארגון הגניטלי האינפנטילי (1923), מספר נגזרות פסיכיות של ההבחנה האנטומית בין המינים( 1925), המיניות הנשית (1931).
הטקסט העיקרי של לאקאן יהיה הסמינר כרך XX. בנוסף אליו תהיה התייחסות לפרקים הבאים מן הסמינרים הערוכים של לאקאן: סמינר 11, פרק 12, מיניות במעברים הצרים של המסמן; סמינר 18, פרק 8 , הגבר, האישה, והלוגיקה; פרק 9, גבר אחד ואישה אחת  והפסיכואנליזה; סמינר 19, פרק 13, ליסוד של ההבדל בין המינים; סמינר 23, פרק 8, מן המובן, מן המין ומן הממשי.

הפעילות תתקיים בימי שישי בבית ספר מוזות רח' יפת 28 יפו,

בתאריכים:
שנת 2014: 24/10, 21/11, 28/11, 12/12, 19/12

שנת 2015: 2/1, 9/1, 6/2, 20/2, 13/3, 20/3, 17/4, 24/4, 8/15, 15/5, 19/6, 26/6
ימי שישי  בבית החולים אברבנאל  

 ראיונות חולים והצגות מקרים. המפגש בבית החולים ילווה בדיון מתמשך בשאלה של הגוף של הפסיכוטי. דיון זה יפנה למקרים של פרויד ולאקאן ולמקרים מן השדה הפרוידיאני.
הסמינר יתקיים בימי שישי המפורטים להלן, בבית החולים אברבנאל בחדר הכנסים, בין השעות 09:00-12:30.
הסמינר פתוח לאנשי מקצוע בלבד. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש אצל האחראים לסמינר.  

באחריות : ליאת זיו, אסף ועקנין, גבריאל דהאן
תאריכים:
שנת 2014: 31/10, 5/12, 26/12
שנת 2015: 16/1, 27/2, 27/3, 1/5, 5/6

לפרטים והרשמה ניתן לפנות ל:
הסמינר בבי"ס מוזות: אפרת קפלן 054-479-4188
הסמינר בבי"ח אברבנאל: גבריאל דהאן 03-5274993
   
יוזמות משתתפים
משתתפים קוראים : "פסיכואנליזה וכתיבה" קריאה בLituraterre-
החלק השני של סמינר המקום יוקדש בשנה הבאה לקריאה בפרק מרתק, חידתי וחובק עולמות בסמינר ה-18  של לאקאן משנת 1970-71 " על שיח שלא יהא מן הסמבלנט".
המפגשים יוקדשו לקריאה , לפענוח ולדיון בפרק זה שכותרתו היא מילה שלאקאן המציא ששלובים בה הספרות, האות המכתב ועוד. את מפגשי הקריאה ינחו: רותי רונן, חגית אלדמע, רונה כהן, אפרת קפלן ורנן עמיר שקראו את הסמינר בשנתיים האחרונות ומשתתפים נוספים שיהיו מעוניינים להצטרף.

הקריאה תתקיים בימי שישי בין השעות 10:45-12:15 באותם תאריכים בהם מתקיים השיעור. בשולחן הקריאה יוכלו להשתתף רק מי שיירשמו אליו מבעוד מועד והוא יתנהל במתכונת של קריאה צמודה מונחית.   
 

אתר פרגמא
אתר פרגמא הינו זירה אינטרנטית של דיון, מחקר וכתיבה סביב יישומים עכשוויים של הפסיכואנליזה בתרבות בכל אחד מארבעת המקומות שלו: המקום להודיע: "הוֹדָעות"; המקום לכתוב: "עוֹדאוֹת"; המקום לדבר: "עודֵעוֹת"; המקום לפנות: "הוֹדאוֹת".
 עורכת האתר: אפרת קפלן; חברי המערכת: גבריאל דהאן, אפרת קפלן, רות רונן, רונה כהן, חגית אלדמע.
ניתן לעקוב אחר פעילות הסמינר, הודעות, פורומים וכתב העת "פרגמא- פסיכואנליזה בתרבות" באתר בכתובת www.pragma.co.il.

 אתר פרגמא: אפרת קפלן  054-4794188

 להתראות,
 פרגמא - פסיכואנליזה בתרבות