print

השתלמות מתמחים - חטיבה התפתחותית 2019

 

לידיעתכם, השתתפות בהשתלמות מיועדת לחברי החטיבה ההתפתחותית בלבד

 

הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה התפתחותית והחטיבה לפסיכולוגיה התפתחותית בהפ"י

 

מזמינות אתכם להשתלמות מתמחים 2019 בנושא:

 

"מה בין אבחון לטיפול- הרחבת ההתבוננות בתהליכי הערכה בגיל הרך"

 

 

ההרשמה הסתיימה