print

חוזר של מינהל הרפואה: אבחון הפרעת קשב וריכוז על-ידי פסיכולוגים

ינואר 2011,

פרופ' יואל אליצור, יו"ר מועצת הפסיכולוגים, מבקש לעדכן את ציבור הפסיכולוגים ואנשי המקצוע האחרים שאיתם אנו עובדים בנוגע לחוזר חדש של מנהל הרפואה העוסק באבחון הפרעת קשב וריכוז על-ידי פסיכולוגים.

לחצו לחוזר