print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

חטיבה התפתחותית

הפסיכולוג ההתפתחותי

הפסיכולוג ההתפתחותי מטפל בתינוקות, בפעוטות ובילדים עם קשיים התפתחותיים, עם לקויות מולדות בתחומי ההתפתחות  הפיזיולוגיים, הקוגניטיביים, החברתיים וההתנהגותיים ובמצוקות הרגשיות הנלוות להם.

הפסיכולוג ההתפתחותי מטפל במכלול האינטראקציות בין הילד לבין סביבתו במטרה לאפשר הסתגלות, התפתחות והשתלבות טובה ביותר התואמת את יכולותיו של הילד ואת כישוריו בכל התחומים.

עבודתו של הפסיכולוג ההתפתחותי כוללת איתור, אבחון וטיפול בילדים הסובלים:

  • מעיכובים ו/או מאיחורים בהתפתחות (מוטורית, שפתית, קוגניטיבית ורגשית).
  • מבעיות סומטיות, נוירולוגיות (אפילפסיה, CP, ADHD, ADD וכו')
  • מתסמונות גנטיות, ממחלות כרוניות, מפגיעות טראומטיות (מלידה או בשנים הראשונות).
  • מקשיי התקשרות ראשוניים, תקשורת חברתית (אוטיזם, D.D.P , D.D.S.M ) ומהפרעות התנהגות.     

לטיפול הפסיכולוגי ההתפתחותי מספר היבטים:

  1. טיפול במערכות היחסים הבין-אישיים של הילד ושל הוריו המאפשר הבנה ותהליך של עיבוד וקבלה של הפגיעה והקושי של הילד.
  2. התמודדות עם הקשיים דרך בניית תוכנית טיפולית רב-תחומית שתאפשר התפתחות קוגניטיבית וחברתית תקינה יותר.
  3. הדרכת אנשי צוות טיפולי וחינוכי המטפלים בילד בנוסף להורים. 
  4. הטיפול הפסיכולוגי מאפשר ומסייע לטיפולים הפרה רפואיים שהילד נזקק להם (ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור, פיזיותרפיה וכו').
  5. הטיפול המניעתי -  קשור באיתור ובאבחון מוקדם שנעשה במרכזים לבריאות המשפחה, במעונות ובמרכזים לגיל הרך, במחלקות ילודים ופגים ובמכונים להתפתחות הילד, המלווים בטיפול יחידני וקבוצתי באמהות (אבות) וילדים, ילדים בסיכון, אמהות בסיכון, אחים ואחיות לילדים מיוחדים וכו'.
  6. הפסיכולוג ההתפתחותי המחקרי  עוסק בחקר תהליכים, סיטואציות והתנהגויות והבנתם,  פיתוח של כלים חדשים להערכה ואבחון, קידום ושיפור  עבודת השדה באיתור, אבחון וטיפול.        

ההפניה לפסיכולוג ההתפתחותי נעשית ביוזמת ההורים, רופאי ילדים, רופאי משפחה, אחיות לבריאות המשפחה (טיפות חלב), שירותי רווחה, גננות ושירותים פסיכולוגיים.

הפסיכולוג ההתפתחותי עובד במכונים להתפתחות הילד, במרכזים לגיל הרך, ובמסגרות פרטיות.