print

שלח מייל לוועד החטיבה

שדה חובה

חטיבה מתמחים

ההתמחות בפסיכולוגיה היא שלב מרכזי בהתפתחות המקצועית של הפסיכולוג, והיא טומנת בחובה צרכים ייחודיים של המתמחה הדורשים ייצוג. חטיבת המתמחים קמה סביב העיקרון כי המתמחים זכאים  לייצוג עצמאי והם בעלי זכות ויכולת להשפיע על מצבם ועתידם. מטרתה המרכזית של החטיבה הנה קידום סדר היום המשותף למתמחים בפסיכולוגיה מכל תחומי ההתמחות.

חטיבת המתמחים בהפ"י היא ייחודית ו"על-חטיבתית" בכך מורכבת מחברים מכל החטיבות הפסיכולוגיות השונות (קלינית, התפתחותית, חינוכית, שיקומית, רפואית וחברתית-תעסוקתית-ארגונית).

חטיבת המתמחים תפעל לקידום ענייני המתמחים באשר הם, תגן על זכויותיהם, תפעל להבטחת רמת הכשרה נאותה עבורם, תקדם ערבות הדדית המתמחים בניהם, ותעודד אותם לקחת אחריות על עתידם המקצועי ועל עתיד המקצוע כאחד.

אנו מקווים כי המודל ה"על חטיבתי" יביא עמו רוח של ערבות הדדית ותתרום לעבודה מתוך מכנה משותף והצבת חזון שבו הדומה רב על השונה.

להצטרפות לרשימת המטפלים לחצו כאן

 • רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

  רשימת המתנה למלגות להתמחות בפסיכולוגיה

 • תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

  תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה

 • הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

  הנחיות בנושא היעדרות בתקופת התמחות

 • המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית

  המתמחה - הממשק החדש של הפסיכולוגיה הציבורית