print

טבלת מכרזים

שלום רב,

בטבלה זו מפורסמים מכרזים שונים המיועדים לפסיכולוגים בלבד או מתאימים גם לפסיכולוגים. שימו לב שהקישור מוביל בד"כ לאתר המפרסם ולא בהכרח ישירות למכרז עצמו. במקרה זה יש לחפש באתר את המכרז הספציפי. נשמח לקבל הערות רלוונטיות לכתובת- [email protected]

בהצלחה!

 

מספר תפקיד מספר מכרז  גורם מפרסם הגשה ב קישור
1 הפעלת חדרי שלווה- פסיכו' חינוכיים/קלינים מומחים 23/19 מועצה מקומית דיר חנא עד 18.9