print

יום עיון בנושא אבהות חדשה

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בשיתוף האקדמית תל-אביב-יפו

מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:

"על האבהות החדשה"

יום שני, כ"ז בחשון תשע"ז, 28 בנובמבר 2016 בשעה 8:30

באודיטוריום ווסטון האקדמית תל-אביב-יפו
רחוב רבינו ירוחם 2, תל-אביב-יפו

בין המרצים: פרופ' רחל לוי-שיף, פרופ' דפנה הקר, ד"ר עופר מאורר, ד"ר עלי כ"ץ ועוד.

לחץ כאן לתוכנית המלאה