print

כנס הפסיכולוגים החברתיים תעסוקתיים ארגוניים 2016

הכנס השנתי
לפסיכולוגים חברתיים, תעסוקתיים וארגוניים

 

לפגוש את העתיד -

חיזוק מאגרים להתמודדות עם אתגרים
מקצועיים ואישיים


מלון “ניר עציון”, ניר עציון, 5-2 בפברואר

לחץ כאן לחוברת הכנס

לחץ כאן להרשמה