print

למה כדאי להיות חבר בהפ"י?

להיות חלק מארגון המייצג את ציבור הפסיכולוגים בישראל ומקדם את הפסיכולוגיה כמדע.

להפ"י אתר אינטרנט הכולל מידע לקהל הרחב ולציבור הפסיכולוגים: מאמרים מקצועיים, קוד אתי, מידע על החטיבות,    

לוח אירועים שבו מפורסמים כנסים וימי עיון, קישורים לאתרים בפסיכולוגיה ועוד.

להשתתף בפורומים מקצועיים, לקיים דיאלוג מקצועי ולתרום להרחבת הידע המקצועי.

ועדת האתיקה אמונה על עקרונות האתיקה המקצועית והקוד האתי, נותנת ייעוץ בסוגיות אתיות ומטפלת בתלונות.

כחבר/ת הפ"י אני מקבל/ת:

 • גישה בחינם למאגרי מידע מקצועיים.

 • רבעון "פסיכואקטואליה", הכולל מידע שוטף ועדכני מהשדה המקצועי ועדכון בנושאים רבים הרלוונטיים לפסיכולוגים.

 • יעוץ משפטי ראשוני בחינם.

 • הנחות בכנסים מקצועיים וימי עיון שמארגנת הפ"י.

 • מידע שוטף ועדכונים על הפעילות הציבורית והמקצועית של הפ"י, וכן מידעון אלקטרוני חודשי.

 • הופעה באלפון הפסיכולוגים החברים בהפ"י.

 • השתתפות בהנחה משמעותית בכנסים השנתיים של החטיבות.

 • יומן עבודה שנתי לפסיכולוג.

 • הנחות והטבות ייחודיות ושיתופי פעולה שהפ"י יוזמת, כמו ביטוח רפואי משלים ועוד

 • חברות במועדון צרכנות "יחד" הייחודי לרופאים ופסיכולוגים.

 • ביטוח אחריות מקצועית לחברי הפ"י בעלות של 455 ש"ח בלבד לשנה.