print

מבצע של הפ"י להצטרפות למועדון "יחד" בשיתוף ישראכרט

מאי 2012

הפ"י שמחה להודיע כי הגענו להסכם עם מועדון "יחד" ועם חברת ישראכרט על פיו יוכל כל חבר/ת הפ"י ובן/בת זוגו, לצרף את מועדון "יחד" לכל כרטיס ישראכרט ו/או כרטיס אמריקן אקספרס שברשותם, מבלי צורך להנפיק כרטיס אשראי חדש.
מועדון "יחד" מיועד בין השאר גם לכלל חברי הסתדרות הרופאים ומציע שפע של הטבות ומבצעים אטקרטיביים.
לצורך מימוש ההצטרפות אנא התקשרו לטלפון 6673*
פרטים מלאים במסמך המצורף .