print

מידעון דצמבר 2015

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
logo

משולחנו של יו"ר הפ"י - ד"ר מאיר נעמן

חבריי הנכבדים, שלום רב  
ואפתח בהגיג מ"ענייני דיומא" - שורה משירי חג החנוכה, שזה עתה הסתיים, ממשיכה להדהד באוזניי (או מוחי) - "באנו חושך לגרש..". פרט ובנוסף לשמי המחייב כ"מאיר", אני חש שחלק ניכר מעבודתי כיו"ר הפ"י מוקדש ל"גירוש החושך", מתהליכים, הגדרות, רגולציות, יחסים ושאר דברים עמימים ומעורפלים, הנכפים עלינו ו/או הנוצרים על ידנו ותורמים להעצמת המחלוקות וריבוי מאבקי החינם. הבה נמשיך לקוות שמודעות אכן מהווה תנאי מסייע ואולי אף הכרחי, לשינוי.  

הרפורמה בבריאות הנפש

הכנס השנתי של החטיבה השיקומית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל
"טראומה ושיקום: המסע לצמיחה"
ימים רביעי-חמישי 24-23 בדצמבר 2015 מלון ניר עציון
הכנס יכלול הרצאות של אנשי מקצוע מובילים מתחום הטראומה והשיקום וסדנאות חוויותיות. 
הכנס השנתי של החטיבה החינוכית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל
הסמינר הארצי השנתי לפסיכולוגיים חינוכיים
טבריה 
28.12.15-31.12.15
קדם סמינר - 27.12.15-28.12.15
כנס הפסיכולוגים החברתיים תעסוקתיים ארגוניים 2016 
שריינו את התאריך: 2/2 - 5/2
הכנס יתקיים מיום ג' ה- 2/2  ועד יום ו' ה-5/2 במלון ניר עציון .
חוברת הכנס תופץ בהקדם.
בברכה, ועד החטיבה.
כנס החטיבה ההתפתחותית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל
שריינו את התאריכים 16-18 בפברואר 2016  
במלון לאונרדו קלאב בטבריה.
פרטים נוספים בהמשך !
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין