print

מידעון ינואר 2020

 

מידעון חודש ינואר 2020
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
דברי יורם שליאר -יו"ר הפ"י
"לכולם שלום,
כרגיל דברים רבים התרחשו ומתרחשים בהפ"י מאז כתבתי לכם לאחרונה:
 תכנית עבודה ותקציב הפ"י – הוועד המרכזי בישיבתו האחרונה דן בתכנית עבודה והתקציב לשנת 2020. הדיון לא הסתיים עדיין וכאשר יושלם  נפרסם לציבור.  בסמינר הוועד המרכזי באוקטובר בזיכרון התקבלו בין היתר החלטות לגבי המבנה הארגוני והתפקידים, וכן..."
 
 
דברי הפסיכולוג הארצי - גבי פרץ
"לציבור הפסיכולוגים שלום רב,
אנחנו ממשיכים בפיתוח ההשתלמויות במסגרת המרכז להכשרת פסיכולוגים של משרד הבריאות במסגרת היחידה ללימודי חוץ של אוניברסיטת אריאל. לאחר השתלמות ראשונה שזכתה למשובים חיובים, יוצאים לדרך בחודש זה שתי השתלמויות חדשות..."
 
 
עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר
"אמש קיים פורום הארגונים ערב חגיגי והיסטורי, להשקת קואליציית ארגוני החברה האזרחית למען הפסיכולוגיה הציבורית. החטיבה גאה להיות חלק מהפורום שארגן את ההשקה, יחד עם הפ"י ועם התנועה  ארגונים חברתיים וארגונים יציגים כדי להביע הצהרה ברורה לגבי תמיכתם בפסיכולוגיה ציבורית איתנה..."
 
 
 
 
דברי החטיבה החינוכית
"פסיכולוגים חינוכיים יקרים,
כמו רבים מכם, גם אנחנו עסוקים ברפורמה בחינוך המיוחד. ועד החטיבה החינוכית בהפ"י ממשיך לפעול במסגרת פורום הארגונים לתיקון ההיבטים הרפורמה אשר דורשים תיקון. לאחרונה הנושא הובא לשולחנה של מועצת הפסיכולוגים. המועצה מינתה..."
 
 
 
פרסומים ועדכונים
 
הודעה על הפסקת שירותי מאגרי מידע לחברי הפ"י
חברי/ות הפ"י יקרים/ות, 
לאחר גיבוש תכנית העבודה והתקציב לשנת 2020, ובדיקות שנערכו בכלל זה בעניין השימוש בשירותים השונים המוצעים ע"י הפ"י, נמצא שימוש של כ- 10% בלבד מהחברות והחברים בשירותי מאגרי המידע שלנו. בשל כך, ומתוך תפיסה שאין הגיון בהוצאת נתח נכבד מהכספים המשולמים ע"י כלל החברים/ות בארגון על שירות שמעטים/ות משתמשים/ות בו, הוחלט על הפסקה של ההתקשרות עם השירות למאגרי מידע וזאת החל מסוף חודש ינואר 2020. כחלק מתוכנית העבודה לשנת 2020 אנו נפנה את המשאבים שיתפנו בעקבות שינוי זה ליצירת פונקציות חדשות שנועדו לתרום לחברי/ות הארגון באופנים חדשים. אנו נציג את התוכנית בזמן הקרוב, במסגרת האסיפה הכללית שתתקיים ב-15.1.20 וכן בפרסומים במייל ובמידעון. חברים המעוניינים להתייחס להודעה זו מוזמנים לכתוב ל- [email protected]
בברכה, הוועד המרכזי
משרד הבריאות - יחידת הפסיכולוג הארצי:
נהלים למוסד אשר קיבל הכרה להכשרת מתמחים בפסיכולוגיה - ינואר 2020
חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח:
מסמך פירוט זכויות שכר פסיכולוגים בשירות הציבורי 
פסיכואקטואליה- גיליון אפריל 2020
גיליון אפריל 2020 יעסוק בנושא "בדידות". הכוונה היא לבדידות בגילאים השונים, בדידות של חולים, בדידות ברשת האינטרנטית, בדידות בקשר, בדידות של הזר, ועוד. המאמרים יכולים להתייחס לאפיון התופעה, היבטים פסיכולוגים, דרכי טיפול והתמודדות ועוד. פסיכולוגים/ות המעוניינים לכתוב בנושא זה מוזמנים לפנות אלינו לתיאום נושא ומועד. בכל שאלה ניתן גם לפנות למזכירות הפ"י: [email protected]
בתודה, מערכת פסיכואקטואליה 
ביטוח_אחריות
 
אירועים והשתלמויות
 
השתלמות מתמחים ומתמחות בפסיכולוגיה התפתחותית
מרץ 2020 עד יוני 2020
נושא ההשתלמות: גישות בטיפול בילדים
חלקה הראשון של ההשתלמות יעסוק בטיפול קבלה ומחוייבות (ACT), וחלקה השני יעסוק בטיפול בילדים באוריינטציה פסיכואנליטית. ההשתלמות תהיה מוכרת לגמול השתלמות בכפוף לאישור הוועדה לגמול השתלמות במשרד החינוך, תהליך קבלת האישור אורך כחודשיים. 
 
כנסים
 
כנס_התפתחותית
באנרתעסוקת
7.5.20201
 
רפואי_למידעון
 
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין    
[email protected]
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
{C}