print

מידעון מאי 2018

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
final_logo-01_4
לכל חברי הפ"י ובני משפחותיהם
חג שבועות שמח!

הנהלת הפ"י והוועד המרכזי 
shavuot_05.18
גבי פרץ, פסיכולוג ארצי, מנהל תקנות ההתמחות
וממונה על רישוי פסיכולוגים
 

"לציבור הפסיכולוגים שלום רב
אני שמח לעדכן, שלאחר תקופה ארוכה ופעילות מרובה, הצלחנו להבנות את תהליך התשלום לבוחנים והחל ממועד הבחינות הקרוב נוכל לשלם לבוחנים עבור השקעת הזמן בהכנה לבחינה ובביצועה. בשלב ראשון ובאופן חד פעמי, הבוחנים יתבקשו למלא טפסים ולצרף מסמכים לפתיחת ספק במשרד הבריאות. לאחר שיאושרו כספקים, יוכלו להגיש הבוחנים להגיש טופס דיווח על כל נבחן אותו בחנו ויתוגמלו על כך בהתאם..."
 

עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר

 "בשעה טובה ומוצלחת קמה לה חטיבת הפסיכולוגית בהסתדרות המח"ר. לראשונה, פסיכולוגים, שנבחרו ע"י פסיכולוגים, מייצגים פסיכולוגים בתוך ההסתדרות!
ב-15.4.18 התקיימה הוועידה הראשונה והחגיגית של 61 צירי חטיבת הפסיכולוגים ובה נבחרה יו"רית החטיבה, ירדן מנדלסון, וחברי מזכירות החטיבה המונה 12 חברים מכלל הסקציות. החטיבה הוקמה על מנת לתת ייצוג ראוי לכלל הפסיכולוגים בשירות הציבורי, ולפעול לשיפור תנאי ההעסקה, השכר והתקינה...." 
קול קורא - קרן גולדמן 2018
הקרן על שם חנה גולדמן לסיוע בשירותים קהילתיים לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער בישראל
חברי ועדת הקרן על שם חנה גולדמן מזמינים בזאת יחידים ו/או צוותים הפועלים במסגרת של שירות קהילתי לפסיכולוגיה קלינית של הילד והנוער, להגיש פניות לקבלת מענק מכספי הקרן. מטרת הקרן היא לסייע, לעודד ולתמוך בפרויקטים ו/או פעילויות בתחום הפסיכולוגיה הקלינית בתחנות ובמרפאות לילדים ולנוער (לא במסגרת אשפוזית), וזאת על ידי השתתפות בחלק מהמימון של פעילויות ו/או רכישת ציוד וחומרים במסגרות אלו.
קול קורא לוועדות המקצועיות מטעם מועצת הפסיכולוגים 
בהתאם לנהלים לבחירת חברי ועדות מקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים, אנו מתכבדים לשלוח אליכם קישור לקולות קוראים. 
לתשומת לבכם, הגשת מועמדות תתאפשר עד לתאריך 22.5.2018.
 יש לקרוא בעיון את תנאי הסף הנדרשים מהמועמדים ואת ההליך להגשת מועמדות.

קורות חיים יתקבלו בפורמט המצורף לקול קורא בלבד ולכתובת המייל המיועדת לכך.
 
השירות הפסיכולוגי חינוכי-התפתחותי של עיריית הרצליה, וועד החטיבה ההתפתחותית בהפ"י מזמינים אתכם ליום העיון:
"גן הילדים כמקדם התפתחות רגשית"
מיועד לפסיכולוגים ההתפתחותיים העובדים בשפ"חים ולפסיכולוגים העובדים במסגרות חינוכיות. יום העיון יתקיים ביום חמישי,
ה- 28.06.18, בשירות הפסיכולוגי החינוכי-התפתחותי, רחוב הר סיני 8, הרצליה - ההשתתפות בחינם אך נדרשת הרשמה מוקדמת
 
1(1)
 
ביטוח רפואי לחברי הפ"י - עדכון ​חשוב!
אנו שמחים להודיעכם כי פוליסת ביטוח הבריאות הקבוצתית של חברי הפ"י חודשה באמצעות איילון חברה לביטוח.  הפוליסה במתכונתה החדשה נכנסה לתוקף ב- 1.5.2018.
מבוטחים שהיו כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי בחברת הראל המבקשים לשמור על זכויותיהם ולהמשיך את הביטוח ברצף ביטוחי מלא יפנו במייל ל:

[email protected] 
טלפון- 072-2227220

לא יאוחר מ- 31.7.2018.
בימים הקרובים נפרסם את תנאי התכנית ונאפשר גם הצטרפות של חברים חדשים.  
בברכת בריאות שלמה
 מועדון יחד - מבצע רכב על דגמי Ford  - מאי 2018
yahad_05.181_1
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין