print

מידעון מרץ 2019

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
logo_11
דבריו של יו"ר הפ"י- יורם שליאר
"לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברות וחברי הפ"י שלום רב,
בשעה טובה יש לנו ועדת ביקורת בהפ"י. חברנו מאיר בוכנר ויגאל עמנואל הסכימו לקחת על עצמם את המשימה החשובה וההכרחית הזאת למשך שנה ומינויים אושר סופית בישיבתו האחרונה של הוועד המרכזי. חברי הפ"י באשר הם מבקשים להודות לכם מאיר ויגאל על הנכונות ועל ההתגייסות. זהי גם ההזדמנות להודות שוב..."
 
דבריו של גבי פרץ - פסיכולוג ארצי
 
"לציבור הפסיכולוגים שלום רב,
בתקופה האחרונה מוביל האגף למשאבי אנוש במשרד הבריאות מהלך משמעותי של יצירת תכניות לצמצום השחיקה בקרב עובדי מערכת הבריאות.
לפני כשנה נערך סקר שהשתתפו בו למעלה מ40,000 עובדים במערכת הבריאות הציבורית בישראל, ולפני מספר חודשים הופצו מסקנותיו והתחילה עבודה מקיפה על מנת לפעול כדי לצמצם את מידת השחיקה של העובדים.
שלא במפתיע, נמצא כי מערכת הבריאות בישראל נמצאת..." 
 
 
עדכונים מחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר
"לפני שנה בדיוק, לא פחות מ-45% מהפסיכולוגים בשירות הציבורי, הסובלים עשרות שנים מתלושי שכר עלובים ותקינה מבישה, אמרו "לא עוד" ויצאו אל הקלפיות, כדי להצביע בבחירות הראשונות לצירי חטיבת הפסיכולוגים שהוקמה בהסתדרות המח"ר. בשנה שחלפה מאז הקמת החטיבה, טיפלנו ..."
 
 
 
____________0
_____-______...
___________3
2ND International Conference on Psychiatry and
Psychological Disorders


 Rome, Italy  - May 20-21 2019

41st ISPA CONFERENCE 2019
9-12 July 2019 - University of Basel, Switzerland
BAZEL
ביטוח אחריות מקצועית לשנת 2019
אנו מבקשים להזכירכם כי הגיע המועד לחידוש ביטוח אחריות מקצועית לשנת 2019. תוכנית הביטוח הקבוצתי של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל בחברת "מנורה מבטחים" כוללת שיפורים, הרחבות ותנאים ייחודיים, ומוצעת במחיר מוזל לחברי הפ"י בלבד! אנו מבקשים להזכירכם כי עד לפני מספר שנים עלות הביטוח בחברות אחרות הייתה כמעט פי 3 ממחירה כיום. הצטרפותכם לתוכנית הביטוח אפשרה את הורדת המחיר לכלל הפסיכולוגים ושיפור תנאים נלווים: כיסוי עבור טיפול מרחוק, הורדת תוספת עבור ביטוח צד ג' כאשר הקליניקה איננה בבית, חדש השנה- כיסוי סייבר ללא תוספת עלות, ועוד. חשוב לחדש במועד על מנת לשמור על רצף ביטוחי.
הצטרפותכם מאפשרת שימור יכולת התחרות ושיפור התנאים!!
לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין    
[email protected]
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
{C}