print

מידעון ספטמבר 2017

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
final_logo-01_4

יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, ד"ר מאיר נעמן והוועד המרכזי

מאחלים לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים חברי הפ"י 

שנה טובה ומבורכת !!

 גבי פרץ- פסיכולוג ארצי 
"לציבור הפסיכולוגים שלום רב, ערב ראש השנה התשע"ח.
בפרוס עלינו השנה החדשה, רציתי לברך את כולנו ביכולת ההתחדשות והשימור.
סיפור עממי ידוע , מספר על איכר שחלם על אוצר חבוי מתחת לגשר שליד הארמון. הוא מחליט לנסוע ,אך לאכזבתו, מגלה שהוא לא יכול לחפור מתחת לגשר, משום ששם שומרים אנשי משמר המלך. הוא מתעצב והולך אנה ואנה ליד הגשר. ראש השומרים שם לב לאיכר שמסתובב שוב ושוב סביב הגשר, ושואלו לפשר מעשיו, הוא מספר לו על חלומו, וכתגובה השומר לועג לו....."
עדכון יו"רי החטיבות בהפ"י

 

 

 

 

 

 

 

 

____________...

הזמנה ליום עיון לזכרה

של ד“ר יוכי בן נון 18.09.17

 

יום עיון בנושא ספרות ילדים בראיה התפתחותית

____________...

כנס צרכים התפתחותיים ולקויות בגיל הרך בארץ ובעולם:
איתור מוקדם, חינוך וטיפול - הרצוי והמצוי

יום שלישי , כ"ז בתשרי תשע"ח, 17.10.2017
המרכז האקדמי פרס - רחובות

____________...

הכנס הראשון של הפסיכולוגיה הרפואית 
19-20.10.17

בנושא:
גישות טיפול עכשוויות
ויישומן בשדה הרפואי

לחץ כאן לפרטים נוספים ולהרשמה 

כנס החדש לפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית וארגונית
במתכונת חדשה ומגוונת:
"לחמם את הלב
להרחיב את הדעת. כיצד?"


מלון "הרלינגטון" - אשקלון
31 באוקטובר - 3 בנובמבר, 2017

 
save-the-dat...

כנס החטיבה השיקומית
לשנת 2017:

 

"מקלאסיקה לחדשנות
בפסיכולוגיה שיקומית"

הכנס יתקיים בתאריכים
29-30.11.2017 במלון הולידי-אין
(בשמו החדש הרלינגטון) באשקלון
(28.11.2017 – ערב הבכירים)לחץ/י כאן
לקול קורא להגשת תקצירים לכנס

הסמינר הארצי השנתי לפסיכולוגים חינוכיים 2017

 

סמינר 7.12.17- 4.12.17 | קדם סמינר 4.12.17 - 3.12.17  
 מלון לאונרדו קלאב - ים המלח

 

מסמך מאת משרד הבריאות
תנאים והנחיות לקבלת זכאות למלגה להתמחות בפסיכולוגיה עדכון – 9.2017​

חוק הפסיכולוגים (1977) ותקנות ההתמחות (1979) מחייבים את מי שרשום בפנקס והמעוניין להיות בעל תואר מומחה לעבור תהליך התמחות במוסד מוכר בליווי הדרכה ופיקוח, כפי המפורט בתקנות.

מסמך מאת הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חינוכית
במשרד הבריאות בנושא:
הנחיות וכללים להתחלת התמחות בפסיכולוגיה חינוכית
לבוגרי תואר שני בפסיכולוגיה במגמות שאינן יישומיות

הצטרפות להפ"י ישירות דרך אתר האינטרנט

אנו שמחים להודיעכם כי במסגרת ייעול ושיפור השירות, ניתן כעת להצטרף להפ"י ישירות דרך אתר האינטרנט כולל צירוף טפסים, תמונה וכד'. אין צורך למלא טפסים ידנית, לסרוק ולשלוח כי אם להקליד ישירות לטופס מקוון באופן פשוט ונוח. אנא, העבירו זאת לפסיכולוגיות ולפסיכולוגים שטרם הצטרפו להפ"י.
כל אחד/ת קובע/ת!

לחץ\י כאן להצטרפות מקוונת להפ"י

הסדר ביטוח בריאות קבוצתי לחברי הפ"י- עדכון

אנו מבקשים לעדכן כי תכנית ביטוח הבריאות הקבוצתי לחברי הפי ובני משפחתם,
הוארכה בשלב זה עד ה--30.9.2017
יועצי הביטוח של הפ"י שוקדים בימים אלה על חידוש התכנית לתקופת חוזה נוספת והתאמתה לתקנות החדשות של הממונה על שוק ההון והביטוח, תוך מתן מענה להתפתחויות בתחום הבריאות והטכנולוגיה. לנוכח המציאות בתחום מערכת הבריאות בישראל, אנו סבורים כי תכנית הביטוח הבריאות הינה נדבך חשוב בהגנה על ביטחונם ורווחתם של החברים ובני משפחתם. אנו נקפיד לעדכן את המבוטחים ושאר החברים שיהיו מעוניינים להצטרף לביטוח בעתיד בכל השינויים והתנאים  בביטוח החדש.

עדכון מאת המח"ר 

 

בחירות לחטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המח"ר 

הבחירות יתקיימו ביום שלישי- 27.02.2018

לסיום, נשמח לשמוע את דעתכם או לקבל משוב מכם בכל נושא ועניין    
"