print

מכון משאבים

מכון משאבים

משאבים הוא מכון לשירותים פסיכולוגיים, נוירופסיכולוגיים ושיקום הכולל סניפים בבאר שבע, באשקלון ובכרמיאל לטובת האוכלוסיות השיקומיות הנמצאות בפריפריה. במשאבים ניתנים שירותי אבחון וטיפול לאוכלוסיות שיקומיות מגוונות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים ובתחומים : נוירופסיכולוגיה, חרדה, טראומה ופוסט-טראומה, שכול ואבדן, לקות למידה, נכויות ומחלות כרוניות, נפגעות תקיפה מינית ועוד.
משאבים מעניק משירותיו לאוכלוסיה הפרטית ובנוסף משמש כספק עבור זכאי משהב"ט (אגף שיקום נכים ואגף משפחות שכולות והנצחה), ביטוח לאומי (מחלקת השיקום), משרד הרווחה, מפעלים, קיבוצים וגופים מוסדיים.
משאבים מוכר על ידי משרד הבריאות לצורך התמחות מלאה בפסיכולוגיה שיקומית. על רקע פעילות המכון, הוא זכה להכרה כ"מרכז חוסן" ומופנים אליו לטיפול נפגעי חרדה כתוצאה של פגועי טרור ומתיחות בטחונית חריגה.
צוות המכון כוללכ-15 מתמחים, מומחים ומדריכים בפסיכולוגיה שיקומית.
הטיפולים הפסיכולוגיים הניתנים במשאבים הם מגוונים ובגישות שונות עפ"י צרכי המטופל. התפיסה השיקומית הבסיסית מתייחסת לשילובו של המשתקם במעגל חיים נורמטיבי ככל האפשרבמישור האישי, משפחתי, חברתי, תעסוקתי ולימודי. הטיפולים לכן, מתמקדים בפרט ועפ"י הצורך גם בסביבתו המיידית.
האבחונים המבוצעים במשאבים כוללים בטריות נוירופסיכולוגיות, פסיכודיאגנוסטיות, פסיכודידקטיות, אבחונים תעסוקתיים לבעלי מוגבלויות ובדיקות קשב.
המכון מנוהל על ידי יעקבשטיינר – מומחה ומדריך בפסיכולוגיה שיקומית ורפואית ומורשה לטיפול ואבחון בהיפנוזה ועל ידי אלכס דייטשמן – מומחה מדריך בפסיכולוגיה שיקומית ופסיכותירפיסט. 
לפרטים, יעקב שטיינר: [email protected]