print

משבר הקורונה-עדכונים כלליים

                                                

 

               משבר הקורונה- עדכונים כלליים     

 

 

 

 

 

 

 

07.04.20: סיוע נפשי בתקופת הקורונה לדוברי צרפתית - הקונסוליה הצרפתית בסיועה של הפסיכולוגית חברת הפ"י גב' אלסי מאמו, ארגנו קבוצת פסיכולוגים דוברי צרפתית לסיוע טלפוני בתקופת הקורונה לאזרחים דוברי צרפתית. לקבלת סיוע טלפוני יש להתקשר לטל. 03-5208551 במהלך כול ימות השבוע. מוזמנים להפיץ את המידע.