print

משולחנה של ועדת האתיקה - פסיכואקטואליה אוקטובר 2017 - אתיקה במחקר ופרסום מדעי בפסיכולוגיה

פורסם "בפסיכואקטואליה" גליון אוקטובר 2017

לקריאת המאמר לחץ כאן