print

משולחנה של ועדת האתיקה - יולי 2015 -“לאחר מות...”: שמירת רשומות והעברת מידע במקרים של פטירת פסיכולוג מטפל ופטירת מטופל

פורסם "בפסיכואקטואליה" - גליון יולי 2015

לקריאת המאמר לחץ כאן

רק משתמשים רשומים יכולים להגיב ישנן 0 תגובות
תוכן ההודעה: