print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • נייר עמדה בנושא טיפולי המרה

  • חיוב בן הזוג בעת פרידה או בעת גירושים במתן טיפול וסיוע פסיכולוגי

  • הדרכים לקבל טיפול פסיכולוגי בהתאם לחוק הנוער (טיפול והשגחה

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס