print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • הזכות למות בכבוד - חוק החולה הנוטה למות

  • אימוץ נייר עמדה של הפ"י בנושא טיפולי המרה ע"י איגוד העו"ס

  • ביטול חזקת גיל הרך: בשורה לטובת הילד?

  • רשומה רפואית, מידע רפואי ומה ביניהם