print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • הפינה המשפטית - ייחודו ויתרונותיו של הטיפול של פסיכולוג בראי החוק / עוד ברוך אברהמי

  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2019- סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה

  • ספרים מומלצים עמדת קריאה סקירת ספרים חדשים / שבתאי מגר

  • אודות היעוץ המשפטי בהפ"י

1 2 3 4 5 6 7