print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • הפינה המשפטית - יולי 2016 - על ההכרה בנכי צה"ל בשל חרדות נפשיות במהלך השירות הצבאי

  • פסיכולוגים יוצרים ראיון עם פרופ' עמנואל גרופר ופרופ' שלמה רומי על ספרם "ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל" / צילה טנא

  • פינת ההורות מעמד חברתי-כלכלי השפעתו על ההורות וכמנבא את הישגי הילד והמתבגר / איריס ברנט

  • התנועה בצומת בין פסיכולוגיה לבין משפטים

1 2 3 4 5 6 7 8 9