print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • ייעוץ משפטי- יולי 2015 - הצעות חוק שירותי בריאות נפש ממלכתיים ברוך אברהמי ומור כהן

  • הפינה המשפטית הפסיכולוג ובתי המשפט - תשובות פרקטיות לשאלות מהחיים -ברוך אברהמי-פסיכואקטואליה יולי 2018

  • פינת הייעוץ המשפטי- אפריל 2015 - החיסיון הפסיכולוגי מה שנותר ממנו והיכן בכל זאת ישמור הפסיכולוג תרשומות אישיות- עוד ברוך אברהמי

  • פרופיל אישי איתמר רוגובסקי / שרית ארנון-לרנר

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10