print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • ייעוץ משפטי: מסירת מידע על קטין בסיכון בין גורמי הרווחה

  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2019- סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה

  • ייעוץ משפטי: הפסיכולוגים ואבחון ליקויי למידה

  • ספרים מומלצים עמדת קריאה סקירת ספרים חדשים / שבתאי מגר