print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • ייעוץ משפטי: הפסיכולוגים ואבחון ליקויי למידה

  • הפינה המשפטית - פסיכואקטואליה ינוארה 2017/ עוד ברוך אברהמי

  • ייעוץ משפטי: חשיפת חומר מטיפול ושיקום פסיכולוגי של מתלונן בעבירות מין בחקירות משטרה ובבית משפט

  • ייעוץ משפטי: טיפול פסיכולוגי בקטין לשם שמירה על שלומו הגופני והנפשי