print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • פסיכולוגיה ומשפט: כלים משפטיים להרגעת סכסוכים וקונפליקטים במשפחה בתהליכי פרידה וגירושין

  • משולחנה של ועדת האתיקה -ינואר 2019- סוגיות מקצועיות-אתיות בהדרכה

  • משולחנה של ועדת האתיקה- אוקטובר 2018- סוגיות אתיות באבחון והערכה

  • בריאות הנפש של העובדים בתביעות נגד המעבידים