print

נושאים משפטיים

אין האמור כאן תחליף ליעוץ משפטי ספציפי, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולעניין שמדובר בו.

 

  • מצגות מיום העיון ב-31.1.17 בנושא קוד האתיקה

  • פסיכולוגיה ומשפט: כלים משפטיים להרגעת סכסוכים וקונפליקטים במשפחה בתהליכי פרידה וגירושין

  • בריאות הנפש של העובדים בתביעות נגד המעבידים

  • מי ועל פי מה מוסמך להחליט על טיפול פסיכולוגי לקטין?