print

שלח מייל לוועד החטיבה

captcha

עדכון בנושא הטבה מוגבלת בזמן לחברי החטיבה הקלינית. הצטרפות לפנסיה, קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה בדמי ניהול מופחתים ואטרקטיביים עד ה-13.05.17

לחברי החטיבה הקלינית שלום רב,

125 נרשמו ומתוכם 50 כבר חתמו ועשרות נוספות בתהליכי הצטרפות.

הזדמנות אחרונה להצטרף להטבה בדמי ניהול נמוכים במיוחד לחיסכון פנסיוני דרך קופת גמל, בקרנות השתלמות ובקופות גמל להשקעה בIBI!! 

אנו מבקשים לעדכן כי קיבלנו הארכה המאפשרת הצטרפות להטבה לחברי הפ"י ולבני משפחתם מדרגה ראשונה למי שיחתום ויבצע הפקדה/ ניוד של חיסכון קיים  עד ה15.5. 

נכון להיום 125 חברים ביקשו להצטרף מתוכם 50 כבר חתמו מול בית ההשקעות כשעשרות רבות בתהליכי הצטרפות.

גובה דמי הניהול לפנסיה בקופת גמל ולקרנות השתלמות פאסיביים שנקבל תלוי במספר המצטרפים הסופי בפועל:
 
0.45% מעל 20 מצטרפים
 
0.4% מעל 50 מצטרפים
 
0.35% מעל 100 מצטרפים
 
בקופת גמל להשקעה- 0.48% בכל סכום (גם על הפקדות שוטפות בלבד) וללא הנחה נוספת למספר מצטרפים.

ההרשמה במייל עם שם מלא, מספר ת.ז ומספר סלולר להתקשרות לכתובת של החטיבה הקלינית: [email protected]

* ניתן לנייד חיסכון צבור בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות גמל קיימות!

* ניתן לצרף בני משפחה מדרגה ראשונה!

*על מנת לזכות בהטבה יש להתחיל הפקדות שוטפות או לנייד חיסכון קיים. פתיחת קופה ללא הפקדה בתאריך החתימה לא מזכה בהטבה גם אם תתבצע הפקדה בסוף שנה. 

*החיסכון הוא במסלולים פאסיביים (המצורפים בקובץ) - ניתן לבחור מביניהם תמהיל באופן אישי ולשנות אותו ללא עמלה וללא אירוע מס.

*כדי לזכות בהטבה יש לבצע חתימה והפקדה/ניוד עד ה15.5 לכן ההרשמה
מול החטיבה הקלינית חייבת להסתיים ב13.5

בברכה
ועד החטיבה