print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2019

זיגמונד פרויד - אבי הפסיכואנליזה 80 שנה למותו

לחץ כאן להורדת הגליון בקובץ PDF 

לצפייה בגיליון הדיגיטלי 

 

 

 

  • לפרויד בהוקרה/ פרופ עמנואל ברמן

  • פרויד והמדע מסה על המסע מסובייקטיביות לאובייקטיביות ובחזרה / צבי גיל

  • האקטואליות של התסביך האדיפלי / מקסים בן אמו

  • על גבי קריאה ב-עתידה של אשליה- וב-משה האיש ואמונת הייחוד/ גבריאל דהן

1 2 3 4