print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2016

  • פסיכותרפיה מבוססת זן - גשר בין מזרח ומערב/מתן הולנד

  • הדרכת הורים אינטרנטית בישראל - הייתכן? / חיים עמית

  • לכבד את המציאות הפנימית הגישה הטיפולית בסיפור "מעשה בבן מלך שנפל לשיגעון" לרבי נחמן מברסלב/ יוסי לב

  • "בן לו היה לי..." "מפות לשיחות כישלון" עם זוגות החווים קשיי פוריות / רזי שחר

1 2 3