print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2017

  • קורט של ערכים, תרומתו של קורט לוין לפיתוח הארגוני / ורדה זילברברג

  • DM-O-MBI - התערבות מבוססת מנטליזציה בארגונים עם גיוון ושונות/ אירית חוביץ פליישמן ונעמה גרינולד

  • צילה של מחלת נפש - חשיבותה של אבחנה הנלווית לסכיזופרניה / שירי רוזנצוייג-מורד ועדיאל דורון

  • טיפול באלימות בגן - השפעות הגישה הנרטיבית והמערכתית על תפקוד הגננת ויחסיה עם פסיכולוגית הגן / קרן כהן

1 2 3