print

פסיכואקטואליה - אוקטובר 2018

על הרצף האוטיסטי - אבחון   טיפול   תעסוקה

לחץ כאן להורדת הגליון בקובץ PDF 

לצפייה בגיליון הדיגיטלי

 

 

 

  • טניס כפלטפורמה טיפולית לילדים עם הפרעות תקשורת /מתן הולנד

  • הרבה מעבר לחבר התערבויות טיפוליות הנעזרות בכלבים בילדים על הרצף האוטיסטי / עינת הרף-כשדאי ואלה בן-נון

  • שלוש ארבע לעבודה: מבט שיקומי, מערכתי וקליני על ליווי תעסוקה וקריירה של אנשים בוגרים על הרצף האוטיסטי / ד"ר שמאי כרכום, לירון אביב

  • השתלבות תעסוקתית של בוגרים על הרצף האוטיסטי / יעל גולדפרב

1 2 3