print

פסיכואקטואליה - יולי 2015

זרקור על הפסיכולוגיה התעסוקתית

 

  • ייעוץ תעסוקתי נרטיבי / טלי שפר וייטר

  • למצוא את המחט בערימת השחת - יישום מתודת למידה מהצלחות בתהליך ליווי תעסוקתי / אורלי צדוק,הדר בן-סירא רוטמן ואלי אייזנר

  • תרפיה בקריירה: קריירה על ספת המטפל /אורניה יפה-ינאי

  • פסיכותרפיה ממוקדת זהות תעסוקתית הצגת מקרה - מיכאל / יובל פלג

1 2 3