print

פסיכואקטואליה - יולי 2018

  • "מרימים מסך" שיחות עם מתבגרים על השפעת המדיה, ומקומם של המבוגרים בעולם זה / אוריה חורש

  • התנהגויות אכילה בקרב נערות / ליאת שגיא

  • מזון לנפש טיפול במסגרת בית ספר תיכון בנערה מתבגרת עם הפרעת אכילה / אורית רדל

  • דלת פתוחה ומסתובבת התערבות טיפולית קצרת מועד במתבגרים בסביבת בית הספר / נטלי רוטזק כרמל, דגנית גלסמן, אריאל קליינהנדלר

1 2 3