print

פסיכואקטואליה - ינואר 2019

  • איך מגייסים את ההורים האלו? על נפרדות ואשמה ביצירת קשרים בין מורים להורים / איתיאל גולד

  • מה צריך המדריך? הקשר בין מאפייני ההדרכה האישיים והסביבתיים של המדריך להתפתחות והמסוגלות המקצועית של המתמחים / דר דניאלה פלד, פרופ ענת ברונשטיין-קלומק

  • קריאה להוספת אבחון יכולת הלמידה לארגז הכלים של הפסיכולוג החינוכי / פרופ שלמה קניאל

  • צעד אחרי צעד התבוננות אישית על תהליך הדרכה בטיפול קו-תרפיה / סיון שרגאי שניאור הופמן

1 2 3