print

פסיכואקטואליה

מערכת "פסיכואקטואליה"  מזמינה פסיכולוגים לשלוח מאמרים לפרסום.

המאמר יהיה באורך של כ-2500 מילה, עם ביבליוגרפיה בסיסית קצרה,

לחץ כאן להוראות הגשת כתבי יד לפסיכואקטואליה

נא לשלוח לאי-מייל: PSYCHOֲֲ@zahav.net.il

מערכת "פסיכואקטואליה" מפרסמת מאמרים  אשר לא פורסמו קודם לכן במקום אחר. 

פרסום המאמר מותנה באישור המערכת.

נשמח לעמוד לרשותך בשאלות נוספות.

בברכה,

מערכת "פסיכואקטואליה"

טנא צילה-יו"ר, ארנון-לרנר שרית,  ברנט איריס, אלה בן-נון ורפאלי נחמה.

 

הערה- למעוניינים, ניתן לעשות מנוי שנתי או לקנות גיליונות בודדים של "פסיכואקטואליה",

באמצעות פניה למזכירות בדוא"ל [email protected] או בטל. 03-5239393

  • פסיכואקטואליה

    פסיכואקטואליה

    ביטחונם של העובדים מוצבות מגבלות קשות של משאבים, חוסר ידע לרכישת מודעות פרסום, הודעה על אירועים או הרשמה לפעילויות אנא שילחו מייל ל חטיבות פסיכולוגיות מקצועיות במסגרת הכוללת של הפ"י.באתר החדש תוכלו למצוא מגוון שירותים לפסיכולוגים, סטודנטים מתמחים ולקהל הרחב ביטחונם של העובדים מוצבות מגבלות קשות של משאבים, חוסר ידע לרכישת מודעות פרסום, הודעה על אירועים או הרשמה לפעילויות אנא שילחו מייל ל חטיבות פסיכולוגיות מקצועיות במסגרת הכוללת של הפ"י.באתר החדש תוכלו למצוא מגוון שירותים לפסיכולוגים, סטודנטים מתמחים ולקהל הרחב
  • שם הגיליון3

1 2
"