print

פסיכואקטואליה

מערכת "פסיכואקטואליה"  מזמינה פסיכולוגים לשלוח מאמרים לפרסום.

המאמר יהיה באורך של כ-2500 מילה, עם ביבליוגרפיה בסיסית קצרה,

לחץ כאן להוראות הגשת כתבי יד לפסיכואקטואליה

נא לשלוח לאי-מייל: PSYCHOֲֲ@zahav.net.il

מערכת "פסיכואקטואליה" מפרסמת מאמרים  אשר לא פורסמו קודם לכן במקום אחר. 

פרסום המאמר מותנה באישור המערכת.

נשמח לעמוד לרשותך בשאלות נוספות.

בברכה,

מערכת "פסיכואקטואליה"

טנא צילה-יו"ר, ארנון-לרנר שרית,  ברנט איריס, אלה בן-נון ורפאלי נחמה.

 

הערה- למעוניינים, ניתן לעשות מנוי שנתי או לקנות גיליונות בודדים של "פסיכואקטואליה",

באמצעות פניה למזכירות בדוא"ל [email protected] או בטל. 03-5239393

1
"